Výroba


Prvá fáza výroby drevo-konštrukcií je opäť kontrola prevzatého reziva , pri zistení prípadných nepresností rozmerov sa materiál zrovná na štvorstrannej hobľbvacej fréze „ MATRIX  Rezanie jednotlivých výrezov sa prevádza na digitálnej uhlovej píle „ UZP 700


Uhlová pila je určená pre skracovanie reziva na presné dĺžky a uhly spodným vysúvacím pílovým kotúčom . Maximálne nastavenie dĺžky prierezu je 6000 mm , hrúbka reziva 140 mm , jeho šírka 500 mm a nastavenie uhlu od - 905 do + 90°Pílu ovláda jeden zaškolený zamestnanec , ktorý na základe dodanej výkresovej dokumentácie naprogramuje do píly každý prierez z danej zákazky ( dĺžka , uhol, výška uhla , množstvo ) . Po naprogramovaní píly pomocník pilčika vkladá do píly rezivo a vlastné rezanie po spustení konkrétneho programu vykonáva pilčík pomocou dvojručného tlačítkového ovládania. Hotové výrobky sa ukladajú do balíkov , páskujú a expedujú k impregnačnej vani. Vlhkosť reziva sa určuje spravidla pracovnou metódou elektrickým vlhkomerom v našom prípade ide o digitálny vlhkomer „ Hydromette HT 65  ktorý meria pomocou dvoch elektród s teflónovým povrchom ktoré sa mechanicky zapustia do meraného prvku. Teflónový povrch zabezpečí že meranie sa vykoná vo vnútri reziva t.j. ZO až 30 mm pod povrchom. Dovolená vlhkosť reziva pre stavebné konštrukcie. Vlhkosť reziva %Použitie reziva najviac 12 % spojovacie súčasti (koliky , kliny a pod.) a prvky dlhodobo vystavené teplotám nepresahujúcim 55 5C najviac 15 % lepené prvky najviac ZO %konštrukčné prvky spájané , svorkami, styčníkovými doskami a pod. najviac Z5 % prvky vystavené nechránenej expozícii u ktorých vysychanie reziva nie je závadou bez obmedzenia prvky ktoré budú trvalo vo vlhkom alebo mokrom prostredí Na presnejšie určenie vlhkosti sa používa kontrolná metóda na základe váženia vzoriek dreva pred a po ich vysušení do úplne suchého stavu.

Ďalším krokom pri výrobe drevo-konštrukcií je zlisovanie konštrukčného prvku t.j. väzmka. Väzmk je zložený z jednotlivých prírezov na ocelbvých lisovacích stoloch s pohyblivou platňou , vo vodorovnej polohe. Skladanie vykonávajú dvaja zaškolený pracovníci, ktorý podľa výkresovej dokumentácie vyskladajú tvar budúceho väzmka , skontrolujú jeho rozmerovú presnosť , geometrický tvar, odstránia prípadné zakrivenie a zaistia výrobok excentrickými upínačmi, jeho polohu a tvar. Nasleduje rozloženie styčmkových dosiek „ MITEK “ . Každý spoj je presne definovaný vo výkresovej dokumentácii je tu presne zadaný typ a rozmer styčníkovej dosky