Návrh konštrukcii  MITEK

Modul MBA

Modul funguje Ako manažér zákaziek slúži rovnako k oceňovanie zákaziek. Užívateľ má možnosť vytvoriť si Vlastnú oceňovaciu rovnicu, ktorá určí cenu na základe materiálových nákladov,ako aj nákladov spojených s výrobou (zohľadňujúce prácnosť daného väzníka), dopravou montážou.MBA dokáže kontrolovať dodávku Cele strešnej konštrukcie - pomúrnice, latovanie, strešné krytiny, Kotevné prvky atď Všetky dôležité udaje sú ukladané urobiť databázy a môžu byt použité od Certifikáty a plánovanie výroby. Rovnako môžu byt zdieľané s inými aplikáciami - MS Word, MS Excel atď.
Modul JE určený na konštruovanie strešných konštrukcií. Na základe nadefinovaných Stien strešných rovin sú tvorené väzníky, ktoré sú následne exportované  do statického modulu Engineering.  Výhodou práce s layout je, ze získame 3D model konštrukcie, z ktorého môžeme získať informácie o ploche strešných rovín, dĺžke hrebeňov strechy, nárožia, úžľabia atď. MBA na základe týchto údajov počíta napr spotrebu strešnej krytiny, latovanie atď. Layout je zároveň prepojený s modulom PrimeCAD sluzi ako zaklad pre montážny plán.


Modul je určený k statickému návrhu väzníkov Dovoľuje vytvoriť akýkoľvek tvar väzníkov Obsahuje radu funkcií, ktoré umožňujú statikovi konštrukciu optimalizovať z hľadiska materiálu výrobných požiadaviek tym dosiahnuť celkovej nižšej ceny konštrukcie - na Obrázku vidíte napríklad väzník s príložkami.