KM Security spol s.r.o                             René Link  0905 229 560                                    http://www.kmsecurity6.sk/                  kmsecurity@atlas.sk

KM Security spol s.r.o. bola založená v Bratislave v roku 2008 bez účasti zahraničného kapitálu. Ako bezpečnostná služba riešime potreby našich zákazníkov v oblasti ich bezpečnosti a zabezpečenia ich majetku. 

  

Vieme, že potreby a požiadavky zákazníka sú rôzne a tomu sme schopní sa prispôsobiť. Naša organizácia je plochá, t.z. znížili sme počet riadiacich článkov na minimum a presunuli právomoci a zodpovednosť bližšie k zákazníkom. Pružne reagujeme na ich požiadavky. V riešení problémov sme operatívni a flexibilní. Jedine tak je riadenie efektívne a účinné. Zvláštny dôraz kladieme na starostlivosť o svojich zamestnancov, lebo si dobre uvedomujeme, že sú to najdôležitejšie, čím disponujeme. Vďaka kvalitným a školeným zamestnancom, ktorí pri práci používajú nielen oči a uši, ale aj hlavu a srdce, disponujeme kvalitným a vyrovnaným tímom pracovníkov, ktorí vnímajú plnú zodpovednosť za svoju prácu. 

  Pre svojich trvalých aj nových zamestnancov vyvíjame školiace programy a zlepšujeme svoj sociálny program, aby sme zaistili, že budú pre zákazníkov skutočnými partnermi. Naša ponuka Základom filozofie bezpečnostnej služby KM Security spol s.r.o.  je komplexné uspokojovanie všetkých potrieb zákazníkov v oblasti fyzickej ochrany  služieb a to  stanovenie najvhodnejšieho postupu, bezpečnostných systémov a technológií, analýzy potrieb a návrhu systému zaistenia, projektu, vytipovanie vhodných pracovníkov, zaistenia dlhodobej spolupráce. Kvalita a zodpovednosť Kvalita poskytovaných služieb, kedy každý zamestnanec preberá za svoju prácu pre spoločnosť plnú zodpovednosť. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OBJEKTOV Je dominantnou činnosťou našej firmy a je vykonávaná vyškolenými strážnikmi na pevných, resp. pohyblivých strážnych stanovištiach (tzv. pochôdzková služba),súkromné objekty alebo na športových a kultúrnych akciách. Ochrana majetku podľa stanovených režimov nie je jedinou povinnosťou našich bezpečnostných pracovníkov. Tí môžu taktiež vykonávať informačnú službu na recepciách, monitorovať zabezpečovacie, či kamerové systémy.