CLT domy

Materiál drevo - drevo ako stavebný materiál stále naberá na význame. Rastúce povedomie verejnosti o zachovaní zdrojov a súčasne technický vývoj umožní najstaršie stavebné materiály ľudstva opäť dať do centra pozornosti. Východiskovým materiálom je drevo