Firma OK-AUTO Michalovce s.r.o stavebná činnosť  od roku 2012  úzko spolupracuje s firmou Eurohause s.r.o  Piešťany pri výstavbách drevodomov ,murovaných domov a strešných konštrukcii systémom MITEK.

 Drevené priehradové väzníky so styčníkovími doskami od firmy Mitek sú vo svete veľmi rozšírené a obľúbené. V našich končinách voči nim ale panuje istá nedôvera prameniaca z nevedomosti. Väčšina ľudí má povedomie o tom, že väzníky sú akási prútová konštrukcia, ktorá má síce ľubovoľný tvar, ale žiadny využiteľný priestor. Opak je však pravdou. Okrem takmer neobmedzeného tvaru možno výplet väzníka v drvivej väčšine prispôsobiť tak, aby priestor strechy mohol byť využívaný ako podkrovie alebo ako pôda (úložný priestor).  

Naša spol. na výrobu drevostavieb používa KVH profil,ktory má 13% vlhkosti a je staticky stály.KVH mnám dodáva fínsko-nemecka spol Storaenso.Obvodová kobštrukcia sa vyrába z KVH profilu ,na opláštenie sa používa OSB ECO3 a na spájanie stien sa používa spojovaći material spol.MITEK. Tieto spoločnosti sú dlhé roky na trhu pri výrobe drevostavieb.

 Masívne Konštrukčné drevo KVH je sortiment spolocnosti Eurohause s.r.o.Piešťany KVH je masívne Konštrukčné drevo (KVH) sú profily z ihličnatého dreva (prevažne Smreka) pre pouzitie v moderných drevenných stavbách. KVH profily sú štvorstranne hobľované Majú zrazené hrany.Profily sú Technický vysušené na vlhkosť 15 ± 2%. Podľa účelu pouziti sebe rozlišujú Dva druhy KVH profilov, ktoré o sebe však od Seba odlišujú iba vlastnosťami povrchu: KVH-Si pre pohľadové konštrukcie KVH-NSi pre nepohľadová konštrukcie základné vlastnosti tvarová stálosť Za účelom minimalizácie deformácií dreva ako Ni súvisiacich negatívnych dôsledkov v podobe zosychanie a napučanie. KVH stanovená požiadavka na vlhkosť 15 ± 3%. Táto hodnota je v priebehu VÝROBY Trvalo kontrolovaná. Pri uvedenej vlhkosti je drevo prirodzené chránené proti napadnutiu drevokaznými škodcami. Použitím zubovitého spoja je možné vyrábať profily AZ robiť Max. dĺžky 13 m. Dĺžkovým nastavovaním jednotlivých profilov pritom nie sú negatívne ovplyvnené Mechanické vlastnosťí dreva. Kvalita prevedenie pevnostné vlastnosti zubovitých spojov sú miesto trvalého sledované pri výrobe. Požiadavky na Prevedenie kontrolu zubovitých spojov sú uvedený v STN EN 385: 2002. používané lepidlá Lepenie zubovitých spojov sebe vykonáva polyuretánovým lepidlami bez pouziti rozpúšťadiel. Podľa klimatických podmienok v mieste pouziti konštrukcia pri výrobe sa rozlišujú lepidlá TYPU I II. Požiadavky na pouzitie lepidiel pre Lepenie zubovitých spojov sú uvedený v STN EN 301: 2007.  Masívne Konštrukčné drevo KVH sa používa pre Nosné konštrukcie rodinných domov ,striech firmy Eurohause s.r.o. Piešťany.

 Styčníkové dosky s prelisovanými tŕňmi sluzi predovšetkým k efektívnemu spájanie drevených väzníkov pri výrobe strešných konštrukcií, pri výrobe celodrevených alebo kombinovaných halových objektov, pričom aj v ďalších oblastiach pouzitie, pri spájaní drevenných konštrukcii.   MITEK styčníkové dosky sú jednoducho najlepšie na trhu. Ked skombinujete vlastnosti tŕňov, náročnými testami doložené vlastnosti ocele spôsob balenia dosiek, výsledkom je najdokonalejší výrobok na trhu styčníkových dosiek.